Avize psihologice
(Obtinere / Prelungire Permis Port arma)
Concurs Mai

NOU!
Concurs Ministerul Afacerilor Interne
- Aviz psihologic din care sa rezulte deținerea portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau nelegale supuse autorizării (concurs MAI)
- Aviz psihologic Infiintare societate paza si protectie
- Eliberare aviz psihologic psihologica pentru atestat detectivi particulari
- Evaluare psihologica pentru permis port arma angajare polițiști locali, angajare agenti securitate, examene periodic , angajare agent transport valori.

Va asteptam cu drag la Centru de Evaluare Psihologica "Dorobanti- Perla" din Bucuresti Sectorul 1 pentru:

Servicii Pret
Aviz psihologic Obținere /Prelungire permis arma letala 100 – 200 RON
Aviz psihologic Permis arma neletala 100 – 200 RON
Aviz psihologic Permis Vânătoare 100 – 200 RON
Aviz psihologic Permis Tir Sportiv 100 – 200 RON
Aviz psihologic Gestionar Arme și Muniții 100 – 200 RON
Aviz psihologic Artificieri 100 – 200 RON
Aviz psihologic Atestate Agent Paza 100 – 200 RON
Aviz psihologic Atestate Licență Detectiv Particular 100 – 200 RON
Aviz psihologic Curs Evaluator Risc Securitate Fizica 100 – 200 RON
Aviz psihologic Înființare Firma Paza 100 – 200 RON
Aviz psihologic Angajare Agent Paza, Paznic Vânătoare 100 – 200 RON
Aviz psihologic Înscriere Curs de Arme și Muniții 100 – 200 RON
Aviz psihologic Administrator Firma de Paza 100 – 200 RON
Aviz psihologic Instructor Poligon Tir 100 – 200 RON
Aviz psihologic Angajare Politia Locala/Port Arma 100 – 200 RON
Aviz psihologic participare concurs M.A.I 100 – 200 RON
Aviz psihologic incadrare/concurs/ M.A.P.N 100 – 200 RON
Aviz psihologic incadrare/concurs/ A.N.I 100 – 200 RON
Aviz psihologic incadrare/concurs/A.N.P 100 – 200 RON
Evaluare psihologica pentru obtinere/vizare permis port arma (autoapărare, vânătoare, tir sportiv) 100 – 200 RON
Aviz psihologic din care sa rezulte deținerea portul și folosirea armelor și munițiilor letale sau nelegale supuse autorizării (concurs MAI) 100 – 200 RON
Evaluare psihologica pentru infiintare societate paza si protectie 100 – 200 RON
Evaluare psihologica pentru atestat detectivi particulari 100 – 200 RON
Evaluare psihologica pentru politisti comunitari, polițiști locali, agenti securitate, agent transport valori, etc 100 – 200 RON

AVIZUL SE ELIBEREAZA PE LOC:
- se emite un aviz de tipul: APT PSIHOLOGIC sau INAPT PSIHOLOGIC pentru scopul vizat

VALABILITATEA REZULTATULUI EXAMINĂRII:
- rezultatul examinării se referă doar la scopul şi momentul evaluării;
- rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice.

REEXAMINAREA:
- se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări

Scopul evaluarii psihologice:
- examinarea psihologică a subiecţilor, în vederea evaluării şi determinării compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice posesorului şi utilizatorului de armament şi muniţie.

TIPURI DE EVALUĂRI:
1. La angajare/la întocmirea dosarului de obţinere a permisului de armă
2. Periodic:
a) pentru personalul angajat în sectorul privat care, prin natura atribuţiilor, poartă armament şi muniţie: anual;
b) pentru personalul angajat în structurile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale: conform reglementărilor legale în vigoare;
c) pentru persoane particulare care deţin permis de armă: la cinci ani.

MOD DE DESFĂŞURARE:
a) colectiv: maxim 50 subiecţi/sală de examinare;
b) individual: maxim 10 subiecţi/psiholog/zi.

DURATĂ (timp efectiv de lucru):
- administrare în colectiv: minim 2 ore;
- administrare individuală: variabil;
- interviu: minim 30 minute.

STRUCTURA UNEI SESIUNI DE EVALUARE:
- programare/evidenţă;
- probe creion-hârtie;
- probe aparate (pentru aptitudini speciale);
- interviu;
- analiză, interpretare, concluzii;
- elaborare documente de evaluare.

DOCUMENTE:
- fişă individuală;
- fişă anamnestică;
- foi de răspuns la teste;
- registru de evidenţă;
- dosare de arhivă.

METODE (neexclusive, recomandate ca utilitate şi practică imediată):
- observaţia;
- teste şi chestionare;
- biografică;
- analiza produselor activităţii;
- convorbirea;
- interviul.

PROBE:
a) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal general: - minim 2 probe (cel puţin una verbală şi una nonverbală)
b) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal special: - cel puţin o probă de evaluare (pentru atenţie concentrată, atenţie distributivă, memorie vizuală, memorie auditivă, spirit de observaţie etc.)
c) pentru evaluarea structurii de personalitate: - cel puţin un chestionar care să măsoare dimensiuni precum stabilitatea emoţională, gradul de anxietate, nervozitatea, calmul, stăpînirea de sine, tendinţele depresive, toleranţa la frustrare, nivelul de maturizare socială, capacitatea de comunicare şi relaţionare, sociabilitatea, tulburări de comportament etc.

STANDARDE DE ADMITERE:
a) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal general: - nivel intelectual peste nota standard NS ≥ 4 sau coeficientul de inteligenţă IQ ≥ 90
b) pentru evaluarea potenţialului aptitudinal special: - viteză, randament, timp de reacţie, eficienţă, precizie etc. note standard cel puţin de nivel mediu
c) pentru evaluarea structurii de personalitate: - scale fără accentuări sau dizarmonii

Examen psihologic – Legislatie  port-arma: lg_333_2003 – Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. lg_295_2004 – Legea privind regimul armelor si munitiilor. lg_117_2011 – Legea pentru modificarea si completarea Legii 295 privind regimul armelor si munitiilor.

Psihologii noștri sunt specializati în psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale au o vasta experiența și competenţe profesionale de evaluare şi selecţie profesională in cunoaşterea profilului psihologic al candidaţilor la ocuparea unor funcţii/posturi; avizarea psihologică a candidaţilor; analiza psihologică a activităţii; identificarea şi gestionarea factorilor de risc şi a vulnerabilităţilor psihologice individuale şi de grup, în scopul prevenirii fenomenelor de inadaptare profesională; diagnoză şi intervenţie organizaţională; managementul stresului; managementul situaţiilor de criză şi negocierea etc.